روستای گلستان

 

روستای گلستان
روستای گلستان

روستایی که متحول شد.

روستای گلستان به عنوان”قطب تولید سنجد استان”اینروزها در اتوبان پیشرفت قرار گرفته.
خسته نباشید میگیم به دهیاری و شورای این روستا