تمبر جنگل جهانی ابر بمناسبت گرامیداشت هفته گردشگری وثبت جنگل ابر درفهرست جهانی

تمبر جنگلجهانیابر بمناسبت گرامیداشت هفته گردشگری وثبت جنگل ابر درفهرست جهانی باحضور معاون گردشگری کشور،مدیران کل میراث فرهنگی استانهای همجوار وجمعی از مسئولان استان سمنان رونمایی شد