سطوه

سطوه روستای عجایب 

یکی از زیباترین روستاهای شهرستان شاهرود با مردمی مهربان ومهمان نواز با اداب و رسوم بسیار زیبا وطبیعت بکر وشگفت انگیزی دارد