روستا تاش

روستای تاش از نظر تقسیمات کشوری جزو شهرستان شاهرود می‌باشد ولی برخلاف اقلیم کویری منطقه در اقلیم کوهستانی و ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریا در ناحیه البرز شرقی واقع شده است.

تاریخ

به لحاظ تاریخی قدمت روستای تاش به قبل از ظهور اسلام در ایران باز می‌گردد. که البته کتب واسناد مختلف تاریخی که در آنها به وضوح از تاش نامبرده شده گواهی بر این مدعاست.روستای تاش به دلیل قرارگیری در یکی از مسیرهای فرعی جاده ابریشم که از میل رادکان شروع (دلیل ساخت میل نیز به جهت راهنمایی کاروانیان بوده) و پس از طی روستای شاهکوه در نهایت با گذر از تاش به شاهرود و مسیر شاهراه خراسان وصل می‌شد. به همین دلیل در گذشته‌های دور افرادی از این مسیر گذر کرده و شرح سفر را در خاطرات خود بازگو نموده‌اند. که از جمله معروف‌ترین آنها می‌توان به سفرنامه رابینوی انگلیسی٫ سفرنامه کنت ونیوویچ و گذر ناصر الدین شاه قاجار که پس از اسکان یک روزه در منطقه و رفتن به شکار همه را در کتاب خاطرات خود آورده اشاره نمود که در همهٔ اسناد به طور واضح به روستای تاش و کاروانسرای تجر اشاره شده است. روستای تاش همیشه به عنوان یک روستای مهم به لحاظ تأثیر گذاری در منطقه خود بوده که از جمله این اقدامات می‌توان به تأسیس تلگرافخانه در تاش اشاره نمود.

طبیعت تاش