خیج (شاهرود)

موقعیت جغرافیایی

روستای خیج درمسافت 45کیلومتری شهرستان شاهرود ازتوابع بخش بسطام که به عنوان بزرگترین دهستان به لحاظ جمعیت ومساحت دربخش بسطام به حساب می آیدواقع گردیده است که ازشمال به رشته کوههای البرز به نام چهل پق وجنگل اولنگ ،پادگان چهل دختر وازشرق به رشته کوههایی بانام کا فرقلعه وازغرب به شهر کلاته خیج وسیاه کوه وازجنوب به روستای مزج وجیلان وشهرمیامی که تقریباَمسافتی حدود35کیلومتردارد مشرف می شود.

روستای خیج به لحاظ چنین موقعیت جغرافیایی که درحاشیه رشته کوههای البرز واقع گردیده است ازآب وهوایی خنک برخورداراست که درتابستان جمع کثیری از اهالی ومسافران را به سمت خود می کشاند.

روستای خیج به لحاظ شکل وبنای ساختمانی که داردخانه های روستا به صورت منسجم درکناریکدیگرقرارگرفته است وبخش شهرک آن به صورت بلوک وار وبخش سنتی آن حواشی مسجد جامع ومسجد امام حسن(ع) قراردارد.همانطور که گفته شدبه علت پستی وبلندی شکل روستا ماروستای خیج رانمی توانیم تصویرکامل آن رامشاهده کنیم که بدین لحاظ می توان یکی اززیباتزین نماها را از هرنقطه مشاهده کرد

تاریخی مذهبی:

 به اعتقادماوآنچه که درکتابهای تاریخی قیدشده روستای خیج درگذشته همان قومس بوده البته اشیاءگرانبهایی که درحفاری کانال گازرسانی به روستا کشف گردید صحت این مدعا رابیان می کند(سکّه ها وگوشواره ها وگردنبند کشف شده)چراکه بناهای ساختمانهای بخش شهرک روستا به مساحت چند هکتاردرروی گورستانی بزرگ بناشده که به هنگام کندن پی تمامی ساختمانها به قبر برمی خوردند که به نظر ما این گورستان به این بزرگی حاکی ازشهری بزرگ باجمعیت قابل توجه می باشدکه درزمانهای گذشته ازجایگاه بلندمرتبه ای برقراربوده است دربعضی ازکتابهای تاریخی عنوان شده ایالت قومس درسه نقطه به وجودآمده که بعدازگذشت چندین سال وزلزله شدید درمحل دیگربناگردیده که دومرکزآن به نام شهردامغان ودیگری سمنان مشخص گردیده ومرکز دیگرکه پرجمعیت تروازرونق اقتصادی و…برخورداربوده مشخص نیست که درکدام منطقه واقع شده است که به اعتقاد ماوباتوجه به نشانه های فراوان منطقه روستای ما می باشدکه قلعه ای بزرگ داشته که به آن قیج قلعه میگفتند که مشرف به سه دربزرگ بوده است.

مشاهیرفرهنگ وهنرروستا

داوودمیرباقری نویسنده وکارگردان سینماوتلویزیون

میرباقری روستازاده ای است ازروستا خيج شاهرود که پس از اتمام دوره دبستان در زادبومش خیج ، برای ادامه تحصیل علوم فضیه راهی حوزه علمیه می شود ، جامع المقدمات را پشت سر می گذارد، اما علاقه اش به علوم زمانه، او را به رشته ریاضی و بعد مهندسی معدن دانشگاه پلی تکنیک می کشاند . میرباقری در خانواده ای زارع و دامدار باليده، اما شاهرود که شهر اوست، سرشار  است از معادن غنی … با این همه، انقلاب فرهنگی او را به سمت و سوی دیگری می کشاند، طوری که در نهایت پس از سه سال کارآموزی، به کاوش در معادن هنر نمایش می پردازد!
خودش معتقد است که:« این دوره سه ساله، روی من تأثیري عمیق داشت؛  چنان که مسیر زندگی ام را دگرگون ساخت و هنر نمایش را برایم از ادامه تحصیل در دانشگاه جدی تر كرد.»

 میرباقری 25 سال است که علاوه برساخت نمایش های تلویزیونی اش از « ایوان مدائن » بگیرید تا « آيینه خیال »، « اسکندر، شاه مغلوب » و « حکایت مسافر گمنام » تا سریال هایی چون « گرگ ها » که حتی برای پخشش، اشک هم ریخته و «رعنا»، « امام علی(ع)» و « معصومیت از دست رفته »، «آدم برفی »، «دندون طلا»، «عشق آباد»و«مجلس زن کشی»  و همین « مختار نامه » بیشتر از چهار سال، خود را قرنطینه کرده، در تلویزیون حضور  مداوم داشته است.

میرباقری راوی حماسه هاست . حماسه هم گرما مي بخشد و نوید مي هد. در بحر مواج تاریخ،  رسیدن به مختار ثقفی، خود حکایتی است که او درباره اش این طور نگاشته است :
«پس از ساخت فیلم امام علی (ع) با همه خاطرات شیرین و فرجام غم انگیزش، شیفته جست وجوی سلمان ، صحابی کبار و ایرانی تبار حضرت محمد (ص) شدم . قریب ده سال با او سفر کردیم و به جست وجوی حقیقت پرداختیم . از ایران و حضرت زرتشت تا بیت المقدس و حضرت مسیح و از آنجا تا سرزمین حجاز و مکه …
رفتیم و رفتیم و رفتیم و با عشق سلمان به علی (ع) آرام شدیم … این ده سال بی شباهت به دو ماراتن نبود. در واپسین لحظاتی که فکر می کردم با سلمان فارسی به انتهای راه نزدیک شده ام،  ناگهان دونده ای ظاهر شد و چون بار خود را به خط پایان رساند، خوب که نگاه کردم دیدم مختار است؛ مختار ثقفی. مختار جایی خود را نشانم داد که نتوانستم نبینمش. جلو رفتم و سعی کردم او و قیامش را بشناسم. لذا با او به تاریخ سفر کردیم. دوشادوش او جنگیدیم . جنگی که اکنون نیز ادامه دارد. برای پیروزی مان دعا کنید.»

درآمدواشتغال:

روستاي خیج به لحاظ موقعيت جغرافيايي به چنددسته تقسيم مي شوند:

1-) كشاورزي
آن دسته ازاهالي كه به شغل كشاورزي مشغول مي باشندبه صورت سنتي ومكانيزه به كشت محصولاتي ازقبيل:گندم،جو،نخود،صيفي جاتي ازقبيل:خيار،گوجه،كدووغيره كه بيشترجهت مصارف درروستا مي باشد.
2-) باغداري
آن دسته ازاهالي كه به شغل باغداري مشغول هستندبه توليدمحصولاتي ازقبيل: گيلاس،زردآلو،سيب،گردو،آلبالووغيره مي باشندكه بيشترمحصولات راهمچون گيلاس وزردآلورابه تمامي شهرهاي كشورصادرمي كنندوبخش ديگري ازمحصول زردآلورابه صورت برگه خشك كرده وآن رانيز صادر مي كنند.
 بيشترمردمانش به شغل كشاورزي،دامداري،باغداري،ومشاغل آزاد مشغول مي باشند.
۳-)دامداري
دسته ديگري ازاهالي روستا به شغل دامداري وبه پرورش ونگهداري گاووگوسفند مشغول مي باشند كه محصولات لبني شامل شير،كره،پنير،ماست وگوشت مايحتاج خودراتوليدواستفاده وبخش اعظمي ازآن رابه شهرهاي مجاورصادر مي كنند.
چوپانان گوسفندها رادرفصل سرمادرآغل ها كه درروستا مي باشدنگهداري مي كنندودرفصل بهاروتابستان به مناطق كوهستاني شمالي به نام چهل پق ودشت زردآبه براي چرابرده مي شود
4-) نگهداري وپرورش طيور:
بخش ديگري ازاهالي به پرورش مرغ وشترمرغ مشغول مي باشند.
كه درمرغداري ها درحواشي روستا باظرفيتي بالا به پرورش مرغ مشغول مي باشندويكي ازبزرگترين صادركنندگان مرغ به تهران درشهرستان شاهرود مي باشند
5-) خوشنشين ها
اين دسته ازمردمان به مشاغلي همچون :كسبه،كارمندان،بازنشستگان وحقوق بگيران دولتي وغيره مي باشند كه درميان آنان كساني نيز هستندكه به مشاغل بالا نيز مشغول هستند