جشن شب چله

جشن شب چله

با برنامه های شاد و متنوع و بازی های محلی

برنامه ای رایگان برای همشهریان

لینک ثبت نام
https://evnd.co/Sx93k

پنج شنبه ۲۹ آذر ماه ساعت ۱۷:۳۰
بسطام سالن شهید چمران