جنگل ابر شاهرود ثبت جهانی شد .

جنگل هاي هيركاني در فهرست جهاني يونسكو قرار گرفت و يك زون از ٦ زون اين جنگل ها كه در فهرست جهاني يونسكو قرار گرفته در جنگل ابر شاهرود قرار دارد.
بخشي از مراحل تهيه فرآيند پرونده از جمله تعيين محدوده عرصه، حريم و ضوابظ حفاظتي اين اثر جهاني در دفتر ثبت و تعيين حريم استان سمنان گردآوري شده است.
با ثبت اين مجموعه جنگل ارزشمند تحت عنوان جنگل هاي هيركاني، استان سمنان حائز نخستين اثر ثبت جهاني گرديد.
ر چهل‌و‌سومین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در باکو، جنگل‌های هیرکانی ایران جهانی شد
جنگل های هیرکانی پس از بیابان لوت، دومین اثر بزرگ طبیعی ایران است که در فهرست جهانی قرار گرفت
سخنرانی سفیر ایران در یونسکو و دفاع شاعرانه او از گونه‌های جانوری و طبیعی و تصویرهایی که از جنگل هیرکانی ایران با زبان شعر ارایه شد بار دیگر نظر مساعد یونسکو و کشورهای عضو این سازمان جهانی را جلب کرد تا آن که در نهایت رای به جهانی شدن جنگل هیرکانی ایران صادر شد .