مجموعه تاریخی بسطام

نمای-قدیمی-ازورودی-دالان-الجایتو

این عکس درسال 1300هجری شمسی توسط یک المانی گرفته شده است

 

 

داخل برج کاشانه بسطام

داخل برج کاشانه بسطام

بسطام

 

مقبره بايزيدبسطامی از آثار معماری دوره ایلخانی در مسیر شاهرود به بسطام در استان سمنان

برج کاشانه-بسطام
برج کاشانه-بسطام

“نوروزی خاطره انگیز با سفر به استان چهارفصل سمنان”
برج کاشانه-بسطام

معرفی جاذبه های گردشگری بسطام

معرفی جاذبه های گردشگری بسطام

نمایی از بام حمام تاریخی بسطام
این حمام که در دوره قاجار ساخته شده، جزء مجموعه تاریخی بسطام محسوب می‌شود و در جنوب‌شرقی مدرسه شاهرخیه

قرار دارد،

 

نمایی ازبام حمام تاریخی بسطام

نمایی از مجموعه گردشگری اَوِِرس در منطقه اَمیریه بسطام
واقعا زیباست ، حتما دیدن کنید

اورس