روز بزرگداشت ملاصدرا

رهبرانقلاب:فلسفه برای نزدیک شدن به خدا وپیدا کردن یک معرفتِ درست ازحقایق عالم وجود است؛لذا بهترین فلاسفه‌ ما مثل ابن‌سینا وملاّ صدرا-عارف هم بوده‌اند

اول خرداد،روز بزرگداشت ملاصدرا