نان محلی بسطام

نان محلی بسطام

پخت نُن(نان) و شيرينى هاى محلى در منطقه بسطام

یکی از رسوم قدیمی که امروزه كمتر انجام مى شود، پختن نان هاى محلى است.

چند هفته مانده به عيد نوروز، تقريباً در همه خانه ها، نان ها و شيرينى هاى سنتى مى پختند.

مردان خمير درست كرده و زنان خانواده و فاميل دور هم جمع مى شدند و آن خمير را براى پخت نُن(نان)كاك، نن قندى، تَفتُن، بَركَتو، كُلُمبِه(خرماچه يا نن خرما)، نن زَردو، نن شيرى، كُماچ و گُولاچ باز كرده و قالب زده و مى پختند.

پخت نن پنجره، توت(نوعى شيرينى از مغز هسته زردآلو) و … از ديگر كارهاى بانوان قبل از فراسيدن نوروز بود.

مادران همچنين تخمه(آجيل) و بريانى متشكل از گندم، كِنو(شاه دانه) و كنجد را براى پذيرايى از مهمانان نوروزى تَفت مى دادند.

برخى هم سمنو پخته و مقدارى از آن را براى سفره هفت سين گذاشته و با بقيه آن(كه كمى نيمه خشك كرده، قالب زده و با كنجد و مغز گردو و … تزيين كرده بودند)از مهمانان پذيرايى مى نمودند.