حمام تاریخی بسطام

مجموعه تاریخی بسطام

حمام تاریخی بسطام

مرمت بخشى از حمام تاریخی بسطام (مربوط به دوره قاجار) آغاز شد دیوار الحاقی حمام تخریب شد وبه زودى دیوارجدید جايگزين مى گردد

 

حمام تاریخی بسطام
حمام تاریخی بسطام

بازدید گردشگران نوروزی در اولین روز فروردین از حمام تاریخی بسطام

مجموعه تاریخی بسطام

نمای-قدیمی-ازورودی-دالان-الجایتو

این عکس درسال 1300هجری شمسی توسط یک المانی گرفته شده است

 

 

داخل برج کاشانه بسطام

داخل برج کاشانه بسطام

بسطام

 

مقبره بايزيدبسطامی از آثار معماری دوره ایلخانی در مسیر شاهرود به بسطام در استان سمنان

برج کاشانه-بسطام
برج کاشانه-بسطام

“نوروزی خاطره انگیز با سفر به استان چهارفصل سمنان”
برج کاشانه-بسطام