محصولات بسطام

انگور لعل بسطام
انگور لعل بسطام

انگور لعل از جمله محصولات کشاورزی منطقه  بسطام

یکی از خواص انگور،‌ صاف كننده و “مولد خون بودن” آن است

 چمبرخيار بسطام
چمبرخيار بسطام

چمبرخيار
محصولى ارگانيك از مزارع بسطام

 جواهرات زردرنگ در #باغ هاى بسطام

جواهرات زردرنگ