آيين تجلیل از جوان برتر شهرستان شاهرود

آيين تجلیل از جوان برتر شهرستان شاهرود به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر(ع) و هفته جوان

چهارشنبه ٢٠ ارديبهشت ماه، ساعت ١٧ تا ١٩:٣٠

شاهرود، ميدان ٧تير، تالار پورسيناى علوم پزشكى