شهردار جدید شاهرود معرفی شد

شهردار جدید شاهرود معرفی شد
رییس شورای شهر شاهرود، شهردار جدید را معرفی کرد

مهندس طباطبایی رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود اعلام کرد: مهندس علیرضا حاجی محمد علی به عنوان شهردار شاهرود معرفی شد.