ورود سامانه بارشى به منطقه بسطام

ورود سامانه بارشى به منطقه

به گزارش هواشناسى، وضعيت جوى منطقه در دو روز آينده، بارش های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت پيش بينى مى شود.

همچنين تشکیل ابرهای جوششی موجب وزش تندباد موقت و باد شدید و خیزش گرد و خاک محلی و کاهش ديد مى گردد.

در برخی از مناطق، رگبار موقت باران می تواند موجب سیلابی شدن موقت مسیل ها به خصوص در مناطق کوهستانی و رودخانه های محلی شود و همچنین در مناطق کوهستانی احتمال بیشتری برای برخورد صاعقه وجود دارد.