جشنواره کاموا

شهرداری شاهرود در آستانه سال نو برای اولین بار در شهرستان جشنواره کاموا را برگزار می کند
استقبال پرشور شهروندان شاهرودی از جشنواره کاموا با تلاش نیروهای واحد زیبا سازی در جمعه آخر سال ادرس : پارک مادر شاهرود