سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری

سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری از جمله تولیدات الف ویژه تلویزیون به شمار می‌آید که در ۴۰ قسمت قرار است در بستر داستان زندگی «سلمان فارسی» به سه دوره تاریخ ایران بپردازد که از آن جمله می‌توان به بیزانس و اسلام، دو بخش کودکی و رحلت پیامبر اسلام و بازگشت سلمان به مدائن اشاره کرد.

بخش عمده فیلمبرداری این سریال در شهرک سینمایی شاهرود که در اطراف شهر کلاته خیج که واقع در جاده شاهرود – آزادشهر احداث خواهد شد، انجام شود. البته همچنین گفته می‌شود که داوود میرباقری برای فیلمبرداری قسمتی از این سریال قصد دارد که از لوکیشن فیلم محمد رسول الله هم استفاده کند و باتوجه به گستردگی پروژه لوکیشن‌های دیگری نیز در حال بررسی برای انتخاب است….

درختان کهن سال ابرسیج

ابرسج زیبا نگین شاهوار
تیفور فری(درخت داغداغان)
درحفظ درختان کهنسال روستا همه کوشا باشیم.

برسج نگین شاهوارروستایی به قدمت تاریخ
اورس پیسیو(سرآسیاب) دومین درخت کهنسال ایران و اولین اورس کهنسال ایران در ارتفاع بیش از۲۸۰۰متری
حافظ درختان کهنسال روستا باشیم